ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประ...

รายละเอียด

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

องค...

รายละเอียด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5 มก...

รายละเอียด

aa

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

      ...

รายละเอียด

การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน

วัน...

รายละเอียด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

นาย...

รายละเอียด

aa

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding /ปีงบประมาณ 2565

ประ...

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค(2) /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565

ประ...

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค(1) /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565

ประ...

รายละเอียด

aa

12111098765321