โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปี 2563

Posted by:

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย ท่านรองนายกฯ กิติศักดิ์ ศรีพารา พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ดงบัง ร่วมกับ รพ.สต.ดงบัง, อสม., มว.คทร.ที่ 3 ร้อย.คทร.ที่ 2 ออกพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบท สำรวจลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 9

0