ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

0

Add a Comment