ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Posted by:

ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

0

Add a Comment