ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (สัมภาษณ์)

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (สัมภาษณ์) เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
0