ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
0