โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน ประจำปี 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังจัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ วัด สมนาพร บ้านท่าสีไค ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

0