วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

Posted by:

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การส่วนตำบลดงบังนำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดศิริมงคลวราราม หมู่ที่ 2 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เวลา 08.15 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0