ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ขอขยายเวลาชำรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Posted by:

0