พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงบัง

Posted by:

ในวันที่ 8 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงบัง

0