กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยทรายตอนบน

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด อบต. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยทรายตอนบน ณ บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

0