ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังขอประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

0