กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง แสดงความเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

0