โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแนวทางแผนการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยใช้ชื่อรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564  นายกริชชัย ศิลปรายะ  ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

0