การเข้าศึกษาดูงาน หน่วยให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ดงบัง การบริหารจัดการขยะชุมชน

Posted by:

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน หน่วยให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ดงบัง การบริหารจัดการขยะชุมชน และมีกิจกรรมสันทนาการการเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์

0