โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 รณรงค์ควบคุมเข้ม 7 วันอันตราย โดยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการก่อความไม่สงบต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565  ในระหว่างวันที่ 11 – 17  เมษายน 2565  ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำวันที่ 17 เมษายน 2565 (ผลัดกลางคืน)

0