ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

Posted by:

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระค่าน้ำประปา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

0