กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

Posted by:

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

0