ประกาศการแก้ไขแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

คลิกเพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ขอขยายแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1

0