ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10

Posted by:

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10  จึงขอประกาศฯ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

คลิกเพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม  ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2565 ครั้งที่ 10

0