กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

Posted by:

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นำโดย นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โดย
– เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดศิริมงคลวราราม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
– เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
– เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน – ทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0