งานแสดงธรรมเทศนาในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

Posted by:

วันนี้ (9 กันยายน 2565) นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเข้าสักการะประธานสงฆ์ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมจัดทำโรงทาน เนื่องในงานแสดงธรรมเทศนาในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดสุคนธราราม บ้านเหล่าหลวง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

0