กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2565

Posted by:

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ศาลาประชาคม บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0