กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้กับสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

วันที่ 16 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้กับสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่ เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านดงบัง โรงเรียนบ้านท่าสีไค และโรงเรียนบ้านดงโทน ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

0