ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 6/2565

Posted by:

ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 6/2565 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
***หมายเหตุ : เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย
0