โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลดงบัง

Posted by:

วันนี้ (22 กันยายน 2565) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ดำเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตำบลดงบัง ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 โดยมี นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นประธานเปิด โครงการ และได้รับเกียรติจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

0