สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 6/2565

Posted by:

วันนี้ (22 กันยายน 2565) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

0