งานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2565

Posted by:

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2565 โดยมี นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอบึงโขงหลง นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สภาวัฒนธรรมตำบลดงบัง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณริมโขงบ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 และ บ้านท่าสีไคเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

0