ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 3/2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้แก้ไขข้อความที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ จึงขอประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คลิกเพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3

0