การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน

Posted by:

วันที่ 8 ธันวาคม 2565
          องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน สถานที่ หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0