งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Posted by:

5 มกราคม 2566   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ออกระงับเหตุไฟไหม้กองฟาง บริเวณศาลาประชาคมบ้านดงสรวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
 
0