กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Posted by:

        “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

            วันที่  14 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการการณ์ใหม่ให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปฎิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างให้กับเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี และมีกิจกรรมการแสดงบนเวที

 

 

0