ใบยาสูบ

Posted by:

การปลูกใบยาในพื้นที่ตำบลดงบัง เกษตรกรจะนำมาปลูก 2 สายพันธุ์ คือ ใบยาเวอร์ยิเนีย (Verginai) และและใบยาเบอร์เลย์ (Berley) ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกใบยาเวอร์ยิเนีย (Verginai) ซึ่งใบยาเวอร์จิเนีย เป็นใบยาประเภทบ่มไอร้อน ใบยาแห้งจะแตกต่างตรงที่มีกลิ่นเหมือนกับน้ำผึ้งเป็นลักษณะเด่น ใบยาที่ดีควรมีสีเหลืองอมส้ม

ลักษณะของต้นและใบยาเวอร์ยิเนียจะมีลักษณะใบยาตก

การบ่มใบยาจะเสียบใบยาด้วยไม้ไผ่แบนยาว

การบ่มใบยาสูบเวอร์ยิเนียด้วยไอร้อน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงบังจะสร้างโรงบ่มโดยใช้ผนังซีเมนต์บล็อก หลังคาสังกะสี  และมีราวไม้ซึ่งทำจากไม้เนื้อแข็ง มีช่องระบายอากาศเป็นจั่วยอกหลังคา มีประตู 2 ประตู หน้าและหลังโรงบ่ม


ภาพการนำใบยาลำเลียงเข้าในโรงบ่มหลังจากบ่มยาสูบได้ตามต้องการแล้ว จะนำมาคัดเป็นใบ ๆ เพื่อกำหนดชั้นมาตรฐาน แล้วนำใบยามาอัดรวมเป็นห่อตามลักษณะชั้น แล้วนำขายให้กับสถานีใบยาท่าสีไคต่อไป

ใบยาเบอร์เลย์ (Berley) เป็นใบยาประเภทบ่มอากาศ  โดยการทำให้ใบยาค่อย ๆ ด้วยอุณหภูมิธรรมชาติ ใบยาชนิดนี้จะมีกลิ่นหอมคล้ายโกโก้ การบ่มใบยาจะเสียบด้วยไม้ไผ่แบนยาวเหมือนใบยาเวอร์ยิเนีย (Verginai)


การบ่มใบยาเบอร์เลย์ (Berley) ด้วยอุณหภูมิธรรมชาติ

เกษตรกรคัดแยกใบยาที่บ่มได้แล้ว

0