๑.จุดชมบั้งไฟพญานาค บริเวณริมโขงหน้าวัดสมณาพร  หมู่ ๑๑ บ้านท่าสีไคเหนือ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๒.ถ้ำเพียงดิน อยู่ใกล้กับภูลังกา อ.บึงโขงหลง สถานที่อยู่ในพื้นที่ วัดธรรมชาติการาม ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ