วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารตำบลดงบัง นำโดย คณะผู้บริหา …
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังจัดทำโครงการฝึ …
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จัดทำโครงการก …
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม