1. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
 2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 3. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 4. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 5. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 6. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 7. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 8. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ปี 2562
 9. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ปี 2563
 10. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 11. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี 2564
 12. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565