1. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
  2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  3. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
  4. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  5. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  6. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  7. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  8. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ปี 2562
  9. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ปี 2563
  10. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  11. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี 2564