องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220
Facebook :งานประชาสัมพันธ์ อบต.ดงบัง บึงกาฬ
E-mail : dongbung.bungkan@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 042-490-868

********************************************************