องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
85 หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220
Facebook :งานประชาสัมพันธ์ อบต.ดงบัง บึงกาฬ
 E-mail : 6380601@dla.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 042-490-868

********************************************************